Vrak bilen din

Miljøvennleg!

 
Lever bilvrak til oss, eller vi hentar hos deg. Du får vrakpant, andre får tilgang til rimelege og miljøvenlege bildeler. 
  • Vrakpanten er på kr 3000,-. Panten betalast ut av Toll og Avgiftsdirektoratet.
  • Vi kan tilby 2500,- kontant mot vrakpant om du treng pengar på dagen
  • Eigar av bilen treng ikkje vere den som leverer vraket.
  • Den som leverer vraket skriv under på at bilen rettmessig skal vrakast og står dermed ansvarleg for vrakinga.
  • Den som leverer vraket må medbringe gyldig legitimasjon.
  • For å lette identifisering av bilen er det greit å ha med vognkort, har du ikkje vognkort skal vi kunne hjelpe deg likevel.
  • Bilen må være fri for søppel.
vrakpant
Kvifor bør du vrake

bilen hos oss?

 

Ikkje alle mottak av bilvrak tek omsyn til gjenbruk av bildelar, som er det beste for miljøet. Det er mykje meir miljøvennleg å gjenbruke ein bildel enn å gjenvinne den. Skal det i framtida vere mogleg å kjøpe brukte bildelar, oppmodar vi til å levere bilvrak til mottak som driv bruktdelesal. Neste gang er det kanskje du som treng brukte delar til ein rimeleg pris. Kjøp av brukte bildelar gjev nemnleg deg som kunde to viktige fordelar; miljøgevinst og mindre kostnadar. Gjenbruk er rett og slett eit rimelegare og smartare alternativ. 

Sunnfjord Bil har drive med gjenbruk i over 40  år. Det er vi stolte av!

Store miljøkrav har etterkvart kome til denne bransjen, og miljøbedrifta Sunnfjord Bil har heile tida følgt opp dei krav som til ein kvar tid vert sett. Vi er opptekne av at miljøet vert teken vare på.

 • Rask behandling.
 • Lokalt og profesjonelt.
 • Moglegheit for henting av vrak.
 • Kontant betaling.
 • Vi får jobben gjort riktig – på første forsøk.

Eigar av bilen treng ikkje vere den som leverer vraket. Den som leverer vraket skriv under på at bilen rettmessig skal vrakast og står dermed ansvarleg for vrakinga. Den som leverer vraket må medbringe gyldig legitimasjon.

For å lette identifisering av bilen er det greit å ha med vognkort, har du ikkje vognkort skal vi kunne hjelpe deg likevel. 

Vrakpanten er på kr 3000,-. Panten betalast ut av Toll og Avgiftsdirektoratet, og beløpet utbetalast til deg per konto eller giro, utbetalingstid ca 2 veker etter bilen er levert. Vi kan tilby 2500kr kontant mot vrakpant om du treng pengar på dagen.

Vrakpanten på personbil er kr. 3000.

Vrakpanten på moped / MC er kr. 500.

Vrakpanten på campingvogn er kr. 3000.

Vrakpanten på campingbil er kr. 3000.

Vrakpanten på lastebil er kr. 5000.

Hurtig svar

Be gjerne om hjelp frå våre erfarne kundebehandlarar.

Spar miljøet

Benytt brukte bildelar av god kvalitet. Spar pengar og spar miljøet

God kapasitet

Vi har god kapasitet og arbeidar effektivt, med god tilgang på deler. 

Kvalitet i arbeid

Erfarne mekanikarar sikrer at jobben blir utført trygt og effektivt.